Generalforsamling 26. maj 2021

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 26/05/2021
18:00 - 22:00

Lokation
Jægersprislejren, bygn. 65

Kategori


 

Indkaldelse til Generalforsamling, ONSDAG 26 MAJ 2021
Jægerprislejren, bygn 65, Hovedgaden 71, Jægerspris. Åbent fra kl.17.00.

OBS! Aftenen begyndes med en fælles spisning, som starter kl. 18.00 og som kræver tilmelding senest Torsdag 20 maj 2021, her på hjemmesiden

Det er ved generalforsamlingen, at alle vigtige beslutninger om lokalforeningens videre færd, træffes.

Så kom og vær med, for din stemme er også vigtig.

Generalforsamlingen påbegyndes kl. 19,00 og det kræver ikke tilmelding.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger regnskab for 2020.
6. Budget for 2021.
7. Indkomne forslag:
  PAUSE
8. Valg.

 1. Formand vælges i ulige år.
 2. Kasserer vælges i lige år.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år.
 4. 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
 5. 1 revisor vælges for 2 år i ulige år.
 6. 1 revisor suppleant vælges for 2 år i lige år.
 7. Fanebærer for foreningsfanen vælges for 2 år i ulige år.
 8. Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år i lige år.
 9. Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 år i ulige år.
 10. Reserver for fanebærere vælges for et år ad gangen.
 11. 1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad gangen
 12. Eventuelt – hvor der ikke kan træffes bindende beslutninger. Her kan drøftes generelle eller opdukkede emner.

Ad k: Disse repræsenterer sammen med formanden foreningen på det årlige repræsentantskabsmøde

9. Eventuelt.  

Iflg. foreningens vedtægter skal vi have skriftlige forslag til generalforsamlingen senest den 29 marts – se nedenfor:

 • §8 stk 4 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren.

 

Følgende har tilmeldt sig
 • vapper
 • Niels Erik Sørensen
 • Steen Schütz
 • Per Winkler
 • Anna Marie Knudsen
 • Per Knudsen
 • Klaus Lundin
 • Bent Behrmann
 • MICHAEL lorentzen
 • Torben Andreasen
 • Vagn Erik Hove
 • Poul Erik Pedersen
 • Tommy harder
 • Lars Hansen
 • Mogens juul
Samlet antal tilmeldte: 15

Tilmeldingsskema