Danmarks Veteraner Nordsjælland

Lokalforeningens historie

Foreningens navn er:
Danmarks Veteraner, lokalforening De Blå Baretter, Nordsjælland.

Stiftelse:
Lokalforeningen opstod i 1989, hvor ca. 100 medlemmer, bl.a. fra lokalforening København, blev overflyttet til den nye lokalforening, som var blevet oprettet på initiativ af John Dall, Cypernveteran.

Torben Alstrup Nielsen, landsformand (tv) og John Dall, lokalforeningsformand (th)

Den 14. august 1989 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Arresøhus i St. Lyngby og lokalforening Nordsjælland var nu en officiel forening i FN-Soldaterforeningen, som landsforeningen hed den gang.

Foreningens navn har indtil d. 10. april 2016 været: Lokalforening Nordsjælland. Efter repræsentantskabsmødet, da landsforeningen ændrede navn til Danmarks Veteraner, blev det ændret til lokalforening De Blå Baretter, Nordsjælland, men efter generalforsamlingen d. 23. februar 2017 blev det bestemt, at foreningen fremover hedder Danmarks Veteraner Nordsjælland.

Foreningens geografiske område omfatter det daværende Frederiksborg Amt, samt postnumrene 3500 Værløse og 4040 Jyllinge.

Der var ca. 100 medlemmer ved foreningens start mod nuværende 204 medlemmer.

Den første bestyrelse (500x325) (500x325)Lokalforeningens første bestyrelse.

Foreningens første bestyrelse:
Formand: John Dall, Cypern 12, 13, 20, 21
Næstformand: Lars Hansen, Cypern 41, 42, 49
Kasserer: Ivan Søndergaard, Gaza 10, 11, Cypern 01
Sekretær: Kim Frederik Just von Thun, Cypern 19, 20
Bestyrelsesmedlem: Bjarne Frandsen, Cypern 29, 30, 31, 32, 37, 38
Suppleant: Torben Søgart, Cypern 25, 38, 39, 40, 41
Suppleant: Niels Juel Pedersen, Gaza 11, 12, Cypern 03, 04, 05, 06.

Lokaler:
Efter lokalforeningens stiftelse blev Arresøhus i St. Lyngby brugt som “hjemsted” i en kort periode. Herefter var det Melbylejren, hvor der skulle indsendes ansøgning før hvert enkelt arrangement, så det blev aldrig noget rigtigt hjemsted. Vi holdt til i Melbylejren frem til efteråret 1994.

I en kort periode brugte vi herefter Strø Skytteforenings lokaler i Sigerslevøster Forsamlingshus.

Efter flere forgæves ansøgninger til Høvelte kaserne og Jægersprislejren m. fl. lykkedes det med stor hjælp fra Generalløjtnant Ole Larsen Kandborg, at få stillet bygning 29 i Jægersprislejren til vores rådighed fra den 1. januar 1995. Generalen deltog som hovedtaler ved sommerstævnet i Melbylejren i 1994. Under middagen gik bestyrelsesmedlem Finn Holm-Hansen hen til Generalen for at få en autograf i gæstebogen, og spurgte samtidig om der var mulighed for at få stillet et lokale til rådighed i Jægersprislejren, når FN-afdelingen flyttede til Vordingborg. Generalen sagde at det ville han se på, og nogle måneder efter fik vi brev fra Jægersprislejren om at der var et lokale til rådighed for os. Hermed fik vi for første gang et rigtigt hjemsted, og det har vi, indtil vi flyttede til bygning 65, hvor vi indtil nu har vore lokaler.

Fanerne:
Dannebrogsfanen fik vi tildelt af Danmarks-Samfundet. Den blev overrakt til bestyrelsesmedlem og fanebærer Jørgen Oxholm Olsen den 15. juni 1993 på Frederiksborg Slot. Fanens logo blev sponsoreret af tidligere næstformand Kaj Mortensen.

Den nye fane 1993_001 (342x500)

Fanen blev indviet den 27. november 1993 i Melbylejren.
NK i Melbylejren, kaptajn Gamrath, slog første søm i for Kongehuset. Borgmester Frode Behrendtz, Frederiksværk, slog andet søm i for Fædrelandet og Nordsjællands formand John Dall, slog tredje søm i for lokalforeningen.
Efter faneindvielsen sømmede Kaj Mortensen en sølvplade på fanen, der viser, at det var ham, der sponsorerede logoet.

FN-fanen er en gave fra tidligere næstformand Kaj Mortensen og lokalforeningens formand Mogens Larsen, og den blev taget i brug i forbindelse med sommerstævnet i Melbylejren, lørdag den 18. juni 1994.

NATO fanen blev indkøbt af lokalforeningen i foråret 2004 og brugt første gang den 4. maj 2004 ved “Lys-festen” i Helsingør.

Aktiviteter:
I 1998 og 1999 indkaldte DSL til møde i Pionerforeningens lokaler i Farum, for at få dannet et Nordsjællandsk Samvirke. Det lykkedes af forskellige årsager ikke, men efter sidste møde foreslog Hans Otto Hansen, der er formand for Marineforeningen i Hillerød, at De Blå Baretter Nordsjælland og Marineforeningen i Hillerød skulle indlede et samarbejde, således at vi deltog i hinandens arrangementer. Første gang blev ved Marineforeningens Fregatskydning på Nødebo Kro i september 1999. Af andre fælles arrangementer kan nævnes fugleskydning, torskegilde, foredrag og sejlads med den lille færge på Slotssøen i Hillerød. Færgen er oprindeligt bygget som redningsbåd til hospitalskibet Jutlandia, så det er også et stykke FN historie. Det har været et godt samarbejde, som desværre er slut, da foreningen ikke længere eksisterer.

Af særlige begivenheder vi har deltaget i, kan nævnes 4. maj ved Sveasøjlen i Helsingør, International Day of United Nations Peacekeepers i Kastellet, “Åbent Hus” på Sjælsmark kaserne, Valdemarsdag i Hillerød, Forsvarets Dag på Kronborg og FN-Paraden den 24. oktober. Af større arrangementer har vi deltaget i paraden ved 60 års dagen for 29. august 1943 i Mindelunden, hvor Dronningen og Statsministeren også deltog. Vi var også med ved Kronprinsens bryllup den 14. maj 2004.

Større arrangementer vi selv har stået for er Sommerstævne 1994 i Melbylejren og Sommerstævne 2006 i Jægersprislejren.

Sommerstævne i Melby 2_002 (500x332)

Bestyrelser:
Foreningens første formand John Dall gik ud af bestyrelsen den 24.11.1996 og blev afløst af daværende næstformand Mogens Larsen, som blev konstitueret formand frem til generalforsamlingen den 15. maj 1997, og han blev her valgt som formand.

Nuværende formand:
Steen Schütz
Cypern 38, EU 1994/1995

Lokalforeningens formænd:
14. aug.1989 – 25. nov. 1996,    John Dall.
25. nov. 1996 – Marts 2009,      Mogens Larsen.
Marts 2009 – 21. okt. 2009,       Karsten Zier Bro.
21. okt. 2009 – 22. feb. 2012,    Stephan Vogelius.
22. feb. 2012 – 26. feb. 2015,    Vagn Erik Hove.
26. feb. 2015 –  21. feb.2019     Gert Lødrup Andersen.
21. feb. 2019  –                            Steen Schütz