Lokaler

Lokalforeningen har lokaler i Jægersprislejrens bygning 65.

For alle som har været til træning i den gamle baraklejr, så er bygningen den gamle kostforplejning, som vi deler med hjemmeværnet.

Vi har indgang i gavlen ved badebygningen og der er masser af parkeringsplads.

Vi har indrettet og udsmykket nogle dejlige lokaler, som vi kan bruge til mange forskellige formål, f.eks. veteranaftener, Sankt Hans og fester. Udenfor har vi anlagt en petanquebane, som bruges fra maj til oktober.

03 Johnny i kamp

DSC_0238

bengnavergilde efteråret 2011

Her holder vi også vores årlige bengnavergilde.
Det er ikke kedeligt og kan varmt anbefales.