Generalforsamling januar 2020

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 22/01/2020
18:00 - 22:00

Lokation
Jægersprislejren, bygn. 65

Kategori


Indkaldelse til Generalforsamling, onsdag 22 januar 2020
Jægerprislejren, bygn 65, Hovedgaden 71, Jægerspris. Åbent fra kl. 18.00.

Er det i år, at vi skal se et begyndende generationsskifte i lokalforeningsbestyrelsen?

Det er vort håb, at der blandt vore FN- og NATO veteraner, findes yngre kræfter med gode idéer og lyst til fornyelse, til at indgå i bestyrelsen og gøre et stykke arbejde, så foreningen bliver mere attraktiv, også for vore yngre medlemmer.

Det er ved generalforsamlingen, at alle vigtige beslutninger om lokalforeningens videre færd, træffes.

Så kom og vær med, for din stemme er også vigtig.

OBS! Kl. 18.30 vil der være mulighed for at deltage i en fælles spisning. Pølsebord + 1 øl/vand. Tilmelding er nødvendig, senest søndag d. 19 januar her på hjemmesiden.

Generalforsamlingen påbegyndes kl. 19.30 og det kræver ikke tilmelding.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger regnskab for 2019.
6. Budget for 2020.
7. Indkomne forslag:
  PAUSE
Herunder er der overrækkelse af årstegn.

8. Valg.

9. Eventuelt.

Iflg. foreningens vedtægter skal vi have skriftlige forslag til generalforsamlingen senest den 07 januar – se nedenfor:

  • §8 stk 4 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren.

OBS! Hvis der er lukket for tilmelding, så er det kun til spisningen kl. 18.30. Du kan stadig deltage i generalforsamlingen kl. 19.30.

 

Følgende har tilmeldt sig
  • Vapper
  • Steen Schütz
  • Torben Andreasen
  • Birger Kjer Hansen
Samlet antal tilmeldte: 4

Tilmeldingsskema