Generalforsamling januar 2020

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 22/01/2020
19:00 - 23:00

Lokation
Jægersprislejren, bygn. 65

Kategori


 

Indkaldelse til Generalforsamling, onsdag 22 januar 2020
Jægerprislejren, bygn 65, Hovedgaden 71, Jægerspris. Åbent fra kl. 18.00.

Det er ved generalforsamlingen, at alle vigtige beslutninger om lokalforeningens videre færd, træffes.

Så kom og vær med, for din stemme er også vigtig.

OBS! Kl. 18.30 vil der være mulighed for at deltage i en fælles spisning. Pølsebord + 1 øl/vand. Tilmelding er nødvendig, senest søndag d. 19 januar her på hjemmesiden.

Generalforsamlingen påbegyndes kl. 19.30 og det kræver ikke tilmelding.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger regnskab for 2019.
6. Budget for 2020.
7. Indkomne forslag:
  PAUSE
Herunder er der overrækkelse af årstegn.

8. Valg.

 1. Formand vælges i ulige år.
 2. Kasserer vælges i lige år.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år.
 4. 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
 5. 1 revisor vælges for 2 år i ulige år.
 6. 1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år.
 7. Fanebærer for foreningsfanen vælges for 2 år i ulige år.
 8. Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år i lige år.
 9. Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 år i ulige år.
 10. Reserver for fanebærere vælges for et år ad gangen.
 11. 1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad gangen
 12. Eventuelt – hvor der ikke kan træffes bindende beslutninger. Her kan drøftes generelle eller opdukkede emner.

Ad k: Disse repræsenterer sammen med formanden foreningen på det årlige repræsentantskabsmøde

9. Eventuelt. Under eventuelt udleveres tildelte jubilæumstegn og diplomer. 

Iflg. foreningens vedtægter skal vi have skriftlige forslag til generalforsamlingen senest den 07 januar – se nedenfor:

 • §8 stk 4 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren.

OBS! Hvis der er lukket for tilmelding, så er det kun til spisningen kl. 18.30. Du kan stadig deltage i generalforsamlingen kl. 19.30.

 

Følgende har tilmeldt sig
 • Steen Schütz
 • Torben Andreasen
 • Birger Kjer Hansen
 • Bent Behrmann
 • Niels Erik Sørensen
 • Thomas Nielsen
 • Poul Erik Pedersen
 • Johnny Weismann
 • klaus lundin
 • Bjarne Rasmussen
 • Tommy harder
 • Karl Mikkelsen
 • Vagn Erik Hove
 • Hans Høg
 • Vapper
 • Bjarne Bundgaard
 • Ole Boye
 • Tony Iversen
 • Lars Hansen
 • Christian Andersen
 • Ole Nielsen
 • Jens Christian Dalsgaard
 • Erik Knudsen
 • Steffen Warming Avlund
 • Gert Schmidt
 • Viggon Jensen
 • Christian Langbjerg
 • Tony Iversen
 • Bjarne Ørn Altofte
Samlet antal tilmeldte: 31

Tilmeldingsskema

Tilmeldinger er lukket til denne event.