Generalforsamling lørdag den 28. januar 2023 kl. 12.00

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 28/01/2023
12:00 - 17:00

Lokation
Jægersprislejren, bygn. 65

Kategori


 

Indkaldelse til Generalforsamling, LØRDAG den 28. JANUAR klokken 12.
Jægerprislejren, Bygn. 65, Hovedgaden 71, Jægerspris. Åbent fra kl.11.00.

OBS! Dagen begyndes med generalforsamling, som starter kl. 12.00.

Efter generalforsamlingen fælles spisning, her vil vi være glade for din til tilmelding senest onsdag den 25. januar 2023, her på hjemmesiden eller ved kontakt til formanden, senest samme tid.

Det er ved generalforsamlingen, at alle vigtige beslutninger om lokalforeningens videre færd, træffes.

Så kom og vær med, for din stemme er også vigtig.

Generalforsamlingen påbegyndes kl. 12.,00 og det kræver ikke tilmelding.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger regnskab for 2022.
6. Budget for 2023.
7. Indkomne forslag:
8. Valg.

 1. Formand vælges i ulige år.
 2. Kasserer vælges i lige år.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år.
 4. 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
 5. 1 revisor vælges for 2 år i ulige år.
 6. 1 revisor suppleant vælges for 2 år i lige år.
 7. Fanebærer for foreningsfanen vælges for 2 år i ulige år.
 8. Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år i lige år.
 9. Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 år i ulige år.
 10. Reserver for fanebærere vælges for et år ad gangen.
 11. 1 repræsentant og 1 suppleant for hver påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad gangen
 12. Eventuelt – hvor der ikke kan træffes bindende beslutninger. Her kan drøftes generelle eller opdukkede emner.

Ad k: Disse repræsenterer sammen med formanden foreningen på det årlige repræsentantskabsmøde

9. Eventuelt.

HUSK – HVIS DU HAR FORSLAG:

 • §8 stk 4 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren.

 

Følgende har tilmeldt sig
 • vapper
 • Steen Schütz
 • Poul Erik Pedersen
 • Tommy harder
 • Steen Schütz
 • Henning Vitagliano
 • Mogens Juul
 • Lars Hansen
 • Torben Andreasen
 • Vagn Erik Hove
 • Per Damm
 • Thomas O. Nielsen
 • Erik Petersen
 • Klaus Lundin
 • Torsten Bilenberg
 • Ivan Søndergaard
 • Ole Boye
 • Jens Heide Vestenbæk
 • Gert
 • Jan friis Jørgensen
 • Bent Behrmann
 • Allan Hjort
 • Sprirmus
 • Birger
Samlet antal tilmeldte: 25

Tilmeldingsskema

Tilmeldinger er lukket til denne event.