Repræsentantskabsmøde Karup april 2023

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 21/04/2023 - 22/04/2023
Hele dagen

Lokation
Flyvestation Karup

Kategori


Kære bestyrelse og valgte til repræsentantskabsmøde 2023 i Karup.

 

Her er programmet for mødet.

Landsforeningen Danmarks Veteraner indkalder til ordinært Repræsentantskabsmøde den 21. – 22. april.
Dagsorden i henhold til landsforeningens vedtægter. Mødet holdes på Flyvestation Karup, Blå Sal.

Foreningernes forslag til dagsorden skal være landssekretæren i hænde senest den 10. marts.

Foreløbig dagsorden sendes ud senest den 24. marts og endelig dagsorden senest 5. april.

Danmarks Veteraners landsformand, Niels Hartvig Andersen, har tidligere meddelt, at ville gå af ved det kommende Repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen har det seneste halve år set efter en værdig afløser, og det er nu lykkedes. Pensioneret oberst Carsten Rasmussen har efter moden overvejelse sagt ja til at stille op som kandidat til posten som landsformand, men det kan først ske fra 2024.

MØDEPROGRAMMET:
Fredag den 21. april 17.50, Alle skal være på plads i Blå Sal.

18.00 – 18.10 Velkomst, Landsfanerne føres ind.

18.10 – 18.30 Velkomst ved repræsentant for Garnisonskommandanten.
18.30 – 20.30 Dagsorden jf. vedtægterne.
20.30 Mødet suspenderes.
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner m.m. samt skydepræmier
20.45 Kammeratligt samvær.

Lørdag den 22. april 07.00 Morgenmad i Kantinen.
08.00 Flaghejsning ved Hovedvagten (Baret anlagt).
08.15 Repræsentantskabsmødet genoptages.
Dagsorden jf. vedtægterne
12.00 – 13.00 Frokost i Kantinen.
13.00 Repræsentantskabsmødet fortsætter.
17.00 Afslutning (senest).

 

Følgende har tilmeldt sig Samlet antal tilmeldte: 0